Hva er asbest og hvorfor er det farlig for deg

Hva er asbest

Hva er asbest

Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske mineraler med fiberstruktur som bl.a. kan øke risikoen for kreft.

Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger under riving eller reparasjonsarbeid. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater.

Asbest er ofte brukt i byggematerialer og veldig mange som pusser opp er idag ikke klar over risikoene forbundet med dette. Er man i tvil når man skal pusse opp, anbefales det å ta en prøve av materialet og sende den inn til et laboratorium. Mycoteam analyserer prøver av bygningsmaterialer fra hele landet. Skulle det vise seg å være asbest, bør man få eksperter til å håndtere asbestsanering.

Hvorfor er asbest farlig

Til tross for sine nyttige egenskaper, er asbest svært farlig for helsen. Når asbestholdige materialer blir skadet eller forstyrret, kan de frigjøre små fibre i luften. Disse fibrene kan inhaleres og forårsake alvorlige helseproblemer, inkludert:

 • Asbestose: En kronisk lungesykdom som forårsaker arrdannelse i lungene og gjør det vanskelig å puste.
 • Lungekreft: Asbesteksponering øker risikoen for lungekreft, spesielt hos røykere.
 • Mesoteliom: En sjelden og aggressiv kreft som påvirker slimhinnen i lungene, magen, hjertet og andre organer.

Asbestsanering

Asbestsanering refererer til prosessen med å fjerne, innkapsle eller kontrollere asbestmaterialer for å forhindre eksponering og sikre et trygt miljø. Denne prosessen utføres vanligvis av spesialiserte fagfolk som følger strenge sikkerhetsprotokoller. Asbestsanering kan innebære:

 • Inspeksjon og testing: Før saneringen begynner, utføres en grundig inspeksjon for å identifisere asbestholdige materialer. Prøver kan bli tatt og analysert i laboratorier.
 • Innkapsling: Dette innebærer å forsegle asbestmaterialene med et spesielt belegg for å forhindre frigjøring av fibre.
 • Innkledning: Asbestmaterialene dekkes med lufttette materialer for å hindre eksponering.
 • Fjerning: I tilfeller der materialene ikke kan innkapsles eller innkles, fjernes de helt fra bygningen. Dette er den mest risikofylte delen av prosessen og krever omfattende beskyttelsesutstyr og prosedyrer.
 • Kasting: Asbestavfall må håndteres og kastes i henhold til strenge regler og forskrifter for å forhindre forurensning.

Få profesjonell hjelp til å håndtere flytteprosessen, inkludert mellomlagring av møbler når du skal fjerne asbest.

Relevante ting om asbest

 • Reguleringer og forbud: Mange land har innført strenge reguleringer og forbud mot bruk av asbest på grunn av dets helsefarer. For eksempel ble bruk av asbest i byggeprodukter forbudt i Norge i 1985.
 • Helseovervåking: Personer som har blitt utsatt for asbest på arbeidsplassen bør gjennomgå regelmessig helseovervåking for å oppdage tidlige tegn på sykdommer relatert til asbest.
 • Opplysningsarbeid: Økt bevissthet og opplæring om farene ved asbest er viktig for å beskytte offentligheten og arbeidstakere som kan komme i kontakt med asbestholdige materialer.

Asbest er et farlig materiale som har forårsaket alvorlige helseproblemer for mange mennesker. Selv om det en gang var et mye brukt materiale i byggebransjen, har farene ved asbest ført til strenge reguleringer og omfattende saneringsprosedyrer. For å beskytte helsen til mennesker og miljøet, er det viktig å håndtere og fjerne asbest på en sikker og ansvarlig måte.

Copyright © 2024 Artikkelkatalogen. All Rights Reserved.