Hvordan sparer man nok egenkapital til boligkjøpet?

Hvordan sparer man nok egenkapital til boligkjøpet?

DEL
Hvordan sparer man nok egenkapital til boligkjøpet?

Boligprisene har steget kraftig de siste årene, og det er ingen grunn til å tro at boligprisstigningen vil avta med det første. I et marked med stadig høyere priser, og med stadige innstramninger i bankenes utlånspraksis, er det vanskelig for unge boligkjøpere å komme inn på boligmarkedet. Med et krav til minst 15 prosent egenkapital ved låneopptak virker veien til boligmarkedet lang. For deg som ønsker å spare penger til egenkapital er det imidlertid flere muligheter.

Lån egenkapital fra foreldre eller annen familie

En fersk undersøkelse foretatt av Nordea, viser at nesten ¾ av unge boligkjøpere får hjelp av foreldrene sine for å tilfredsstille bankenes krav til egenkapital. Dersom du er så heldig at du har foreldre eller annen familie som kan stille med egenkapital, eller som kan stille sikkerhet i egen bolig for egenkapitalkravet, så bør du definitivt benytte deg av den muligheten.
Kravet til egenkapital kan for det første tilfredsstilles ved at foreldrene dine stiller som realkausjonister, enten for hele boliglånet eller for egenkapitalbeløpet. Stiller de med tilfredsstillende sikkerhet for hele boliglånet, vil bankene normalt ikke kreve egenkapital i tillegg. Sikkerhet kan typisk stilles i foreldrenes egen eiendom. En annen løsning er at foreldrene gir deg egenkapitalbeløpet som forskudd på arv. Siden arveavgiften forsvant for noen år siden, kan forskudd på arv nå gis uten å måtte tanke på arveavgift eller skatt. Er du så heldig at foreldrene dine kan gi deg forskudd på arv, står du godt stilt med tanke på å komme deg inn i boligmarkedet.

Start sparingen tidlig

Mange er ikke så heldige at de kan få foreldre til å stille sikkerhet for boliglånet eller låne penger til egenkapital. Er man ung og vil inn på boligmarkedet i dag, er det viktigste man kan gjøre å starte sparingen tidlig. For en bolig som koster 3 millioner kroner vil bankene kreve at du stiller med 450 000 kroner i egenkapital. Da sier det seg selv at jo tidligere du begynner å spare, desto enklere vil det være å oppnå egenkapitalkravet. Sparer du i BSU, får du i tillegg et fantastisk skattefradrag på inntil 5000 kroner dersom du sparer 25 000 kroner årlig. Du kan spare i BSU til det året du fyller 33 år.

Hjelp til oppussing: Byggfirma og malertjenester Kristiansand