Hva betyr det at jeg får bonustap?

  DEL
  Bonustap bilforsikring

  Hva betyr det at jeg får bonustap?

  Om uhellet er ute og du får en skade som skal betales av forsikringen, så hører du gjerne om bonustap. Hva betyr det egentlig?

  Dessverre skjer det en gang imellom at det oppstår en skade, enten skader vi selv er skyld i eller som andre påfører bilen vår. I det siste tilfellet er det motpartens bilforsikring som må ordne opp med vårt forsikringsselskap, og det får ikke noen betydning for deg. Men når vi får en skade på bilen som vi selv er skyld i, da stiller det seg litt annerledes. En ting er det økonomiske i en slik situasjon. Har du f.eks. kun ansvarsforsikring på bilen, så må du betale alt selv og kjører du rundt i en eldre bil så er det sjeldent det lønner seg å betale for en dyr reparasjon. Ved delkasko får du dekket skader som skjer ved tyveri, tyveriforsøk, brann eller om du får en glasskade. Her begynner det også å få litt flere konsekvenser for forsikringen din, men vi skal komme tilbake til dette om litt.

  Fullkasko dekker skader

  Har du fullkasko så dekker forsikringsselskapet de skadene du måtte få på bilen, fratrukket den egenandelen du har avtalt. Dette betyr at om du har en egenandel på kr 8000, og det koster kr 20 000 å få ordnet bilen etter skaden, så får du dekket kr 12 000 av regningen, resten må du betale selv. Dessverre er det ikke det eneste du taper ved å bruke forsikringen. Du får også et bonustap, som betyr at forsikringen din går opp i pris.

  Bonustap

  Innen bilforsikring finnes det et bonussystem som gir deg rabatt på forsikringen du tegner. Den høyeste bonusen du kan få er på mellom 75-80 prosent, avhengig av hvilket forsikringsselskap du bruker. Når du kjøper din første bil så får du gjerne 20% i rabatt, noen tilbyr dog en litt høyere bonus. Denne bonusen er knyttet opp til egen bil og det hjelper derfor ikke om du har kjørt dine foreldres bil de siste ti årene uten skader. For hvert år du kjører uten skader opparbeider du ti bonuspoeng eller en ekstra rabatt på 10% inntil du kommer opp på 70 prosent. Får du skylden for en skade, eller kommer til å skade bilen din selv, så blir du også «straffet» av forsikringsselskapet utover selvrisikoen.

  Du mister nemlig bonus. Året etter skaden skulle du egentlig ha hatt enda en økning på ti prosent, men i stedet blir du satt ned med 30 prosent. Forskjellen er 40 prosent i bonustap og det kan merkes på prisen på forsikringen. Det er derfor nødvendig å ta dette med i beregningen før du ber forsikringsselskapet om å betale for en mindre skade.