Aksjehandel for nybegynnere

Aksjehandel for nybegynnere

DEL
Aksjehandel guide

Når du skal starte med å handle med aksjer, er det lurt å ha en plan før du setter i gang. Du bør bruke litt tid på å finne en megler som tilbyr det du trenger slik at du kan spørre deg til råds om det er noe du lurer på, og ikke betaler mer for selve handelen enn det du behøver. I tillegg er det lurt å vurdere nøye hva du ønsker. Å leve av å investere på børsen er en kompleks oppgave, så nybegynnere kan nok få mest igjen for investering i enkeltaksjer med langsiktig mål.
Finne en megler

Det finnes i dag mange meglere som tilbyr online-tjenester for aksjehandel for nybegynnere og viderekommende, hvor du kan utføre hele handelen på pc-ene din hjemme i din egen stue, men det er også mulig å finne meglere som tilbyr personlig kontakt. Prisene vil variere avhengig av hvilken tjeneste du benytter. Du kan også velge om du vil investere i fond, eller enkeltaksjer. I et fond, vil megleren du bruker velge investeringer for deg. Du kan få en del råd om aksjehandel i banken din.

Start med noe du kjenner

En smart måte å starte aksjehandel for nybegynnere på er med en aksje du kjenner. Om du skal investere i ukjente aksjer, bør du finne ut en del om selskapet for å vite om du kan forvente at kursen vil stige, og det krever en del forarbeid. Men hvis du vet en del om selskapet i forkant, kan du heller bare utvide kunnskapen ved å sjekke regnskap og rapporter for selskapet, for eksempel. Aksjekurser kan påvirkes av mange faktorer, og det krever derfor at man følger med en del for å tjene på å investere i aksjer. Kursen vil påvirkes av selskapets egen utvikling, utviklingen til bransjen selskapet tilhører og det totale markedet.